निर्वाचन सम्बन्धि सूचना

सोसाईटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स नेपाल (सोफेन)को नवौ कार्यकारिणी समितिको २०७७/१२/१९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार दशौ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन मिति २०७८/०१/३१ गते शुक्रबारका दिनका लागि देहाय बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

निर्वाचन मिति                                  :२०७८/०१/३१ बैसाख ३१ गते शुक्रबार (१४ मे,२०२१)

निर्वाचन समय                                 : दिउसो १४ बजे देखि बेलुका १८ बजेसम्म

निर्वाचन समितिको कार्यालय             : सोसाईटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स नेपाल (सोफेन), पानीपोखरी, काठमाडौँ

क्रम संख्या

कार्यक्रम

मिति

कैफियत

प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशन

२०७८/०१/२३

१५:०० बजे

प्रारम्भिक मतदाता नामावली उपर दाबी बिरोध 

२०७८/०१/२६

१४:०० बजे सम्म 

अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन

२०७८/०१/२६

१७:०० बजेपछि

उम्मेदवारको मनोनयन फारम वितरण

२०७८/०१/२७-२८

१७:०० बजे सम्म

उम्मेदवारको प्रथम नामावली प्रकाशन

२०७८/०१/२८

१८:०० बजे पछि

उम्मेदवारको  नामावली उपर दाबी बिरोध 

२०७८/०१/२९

१२:०० बजे सम्म  

उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने

२०७८/०१/२९

१४:०० बजे सम्म

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन

२०७८/०१/२९

१५:०० बजे पछि

निर्वाचन

२०७८/०१/३१

स्थान: खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन बिभाग, Water Quality Hall,पानीपोखरी

समय: १४:००बजे पछि

 

नोट:

  • क्रम संख्या १ देखि ८ सम्मका कार्यक्रम सोफेन सचिवालय स्थित निर्वाचन कार्यालय पानीपोखरीमा सुचारु गरिनेछ |
  • उल्लेखित निर्वाचन कार्यक्रम तालिकाको कुनै दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा पनि नियमित जस्तै कार्यालय खुल्ला रहने र निर्वाचन कार्यक्रम यथावत रूपमा सुचारु रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गरिन्छ |