निर्वाचन सम्बन्धि सूचना -दशौ कार्यकारिणी समिति

2021-09-27

 

निर्वाचन तालिका

क्रम संख्या

कार्यक्रम

मिति

कैफियत

प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशन

२०७८/०६/०६

१५:०० बजे

प्रारम्भिक मतदाता नामावली उपर दाबी बिरोध 

२०७८/०६/०८

१४ बजे सम्म 

अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन

२०७८/०६/०८

१७:०० बजेपछि

उम्मेदवारको मनोनयन फारम वितरण/दर्ता

२०७८/०६/१०-११

१७:०० बजे सम्म

उम्मेदवारको प्रथम नामावली प्रकाशन

२०७८/०६/१२

१४:०० बजे पछि

उम्मेदवारको  नामावली उपर दाबी बिरोध 

२०७८/०६/१३

१२:०० बजे सम्म

  

उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने

२०७८/०६/१३

१४ बजे सम्म

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन

२०७८/०६/१३

१५ बजे पछि

निर्वाचन

२०७८/०६/ १५

स्थान Water Quality Hall, DWSSM, १३ बजे पछि

 

नोट:

-क्रम संख्या १ देखि ८ सम्मका कार्यक्रम सोफेन सचिवालय स्थित निर्वाचन कार्यालय पानीपोखरीमा सुचारु गरिनेछ |

-उल्लेखित निर्वाचन कार्यक्रम तालिकाको कुनै दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा पनि नियमित जस्तै कार्यालय खुल्ला रहने र निर्वाचन कार्यक्रम यथावत रूपमा सुचारु रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गरिन्छ  |

 

Membership form: http://sophen.org/uploads/files/0752277001631426040.doc

Election letters: http://sophen.org/uploads/files/0268176001631426017.docx