स्थान परिवर्तन सम्बन्धि सूचना

2021-09-21

स्थान परिवर्तन सम्बन्धि सूचना

२०७८/०५/२१ गते  गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सोसाईटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स नेपाल (सोफेन)को दशौ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन हुने स्थान पानीपोखरी स्थित Department of Water Supply and Sewerage Management को Water Quality Hall तोकिएकोमा सो स्थान लैनचौर व्याङ्केट, काठमाडौँमा परिवर्तन भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 
May be an image of text that says 'स्थान परिवर्तन सम्बन्धि सूचना २०७८/०५/२१ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सोसाईटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनि्यर्स नेपाल (सोफेन) को दशौ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन हुने स्थान पानीपोखरी स्थित Department of Water Supply and Sewerage Management को Water Quality Hall तोकिएकोमा सो स्थान लैनचौर व्याडकेट, काठमाडौमा परिवर्तन भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ| Poblc Heaith ARMEN NEPAL सोसाईटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनि्यर्स नेपाल (सोफेन) पानीपोखरी काठमाडौ, फोन नं. ०१-४००६६५० ईमेल: sophen2072@gmail.com Website: www.sophen.org'